O nas

Stan umysłu został założony w 2022 roku z inicjatywy Roberta Sadowskiego i Szymona Jurosa od lat zajmujących się pomocą terapeutyczną w oparciu o podejście psychoanalityczne. Powstał jako miejsce, w którym pacjenci mogą otrzymać rzetelną i życzliwą pomoc, a terapeuci znaleźć godne warunki pracy oraz wsparcie w doskonaleniu swoich kompetencji.

Nasze wartości

Psychoterapię rozumiemy jako psychiczną pracę nad sobą, która wywołuje entuzjazm, ale też prowokuje opór. Wierzymy, że trwała, pozytywna zmiana jest owocem pogłębionego rozumienia siebie, uzyskiwanego przy wsparciu rzetelnej i życzliwej osoby. Oferujemy pacjentom warunki wspierające ich wysiłki i umożliwiające zachodzenie znaczących zmian w życiu.

Psychoterapeuci, by właściwie pomagali pacjentom, potrzebują specyficznych warunków do rozwoju. Z jednej strony silnego zakotwiczenia w profesjonalnym środowisku, z drugiej strony wewnętrznej wolności do rozwoju autonomicznego myślenia. Stan umysłu, spójnie łącząc psychoanalityczną teorię z praktyką kliniczną, oferuje złożone i całościowe rozumienie problemów z jakimi zmagają się nasi pacjenci.

Praca psychodynamiczna jest zwykle mniej intensywna, a czasem również bardziej ustrukturyzowana. Praca psychoanalityczna zwykle oferuje więcej przestrzeni.

Nasi psychoterapeuci w pracy odwołują się do psychoanalitycznych odkryć i idei. Psychoanaliza bada i objaśnia nieświadome stany umysłu by zwiększyć wpływ osoby na swoje życie i polepszyć kontakt ze złożoną rzeczywistością.

Dlaczego psychoanaliza?

Zwykle patrzymy na sprawy w ustalony sposób. Psychoanaliza to szczególny rodzaj kontaktu umożliwiający istotne zmiany. Pozwala wychodzić z zaklętego kręgu utrwalonych sposobów reagowania. Dostęp do nieświadomego podłoża myśli i uczuć odsłania prawdziwe źródło problemów jak i działań konstruktywnych.

Warunki, w których odbywa się terapia psychoanalityczna (setting) zapewniają bazowe poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu osoba korzystająca z psychoterapii może na żywo przyglądać się i doświadczać w nowy sposób przejawów własnego funkcjonowania. Coś, co budziło lęk, prowokowało agresję, bądź wycofywanie się, zaczyna być przeżywane jako bardziej znośne. Podobnie wydobywane i wzmacniane mogą być przejawy osobistego potencjału.

Umów się na
konsultację

Przejdź do kalendarza, wybierz
lokalizację, znajdź odpowiednią pomoc i dogodny termin.

Umów wizytę