Zespół

Warszawa

Robert Sadowski

Psycholog, psychoanalityk

Robert Sadowski

ur. 1973, psycholog, psychoanalityk PTPA/IPA, superwizor psychoterapii PTPP i ISPHS, superwizor psychoterapii dzieci i młodzieży ISPHS, koordynator szkolenia Psychoterapii Psychoanalitycznej ISPHS. Były członek władz PTPP, ISPHS, PTPA. Pomysłodawca i współtwórca Specjalistycznej Poradni PTPP. Współzałożyciel "Stanu umysłu".

Lublin

Szymon Juros

Psycholog, certyfikowany terapeuta psychoanalityczny

Szymon Juros

ur. 1986, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPP oraz ISPHS, superwizor ISPHS i przewodniczący Rady Szkolenia Psychodynamicznego ISPHS, prowadzący seminaria z teorii Freuda i Klein w szkoleniach psychodynamicznym i psychoanalitycznym ISPHS, organizator seminariów psychoanalitycznych w Lublinie. Współzałożyciel "Stanu umysłu"

Lublin

Anna Milewska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Anna Milewska

Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii zorganizowany przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, a także – jako psycholog – w ośrodku adopcyjnym, szkole podstawowej oraz jako wykładowca akademicki. Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą – indywidualną i grupową, a także terapię par i rodzin. Interesuje ją problematyka mniejszości – seksualnych, wyznaniowych, narodowych i etnicznych.

Lublin

Beata Jaworska

Pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Beata Jaworska

pedagog, psychoterapeuta, ukończyła 2,5-letnie szkolenie podyplomowe ,,Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” organizowane
przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid,
roczne szkolenie z zakresu Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej
Dzieci i Młodzieży. Aktualnie uczestniczy w kursie uzupełniającym
do całościowego szkolenia z psychoterapii w podejściu zintegrowanym
systemowo-psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży, dzieci, par oraz terapię rodzinną.

Lublin

dr Katarzyna Rutkowska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psycholog sportu, psychoedukatorka

dr Katarzyna Rutkowska

psycholog, pedagog, absolwentka 4-letniej szkoły psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych, a także od lat pracuje jako psycholog sportu.

Warszawa

Edyta Wietecha

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Edyta Wietecha

ur. 1987, Psycholog, filolog, psychoterapeutka. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia do certyfikatu terapeuty psychodynamicznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Ośrodku Psychoterapii i Analizy Grupowej Archetypy oraz na Uczelni Łazarskiego, gdzie udzielała pomocy psychologicznej studentom zagranicznym. Prowadzi seminaria badające dynamikę kształtowania tożsamości, poczucia własnej wartości i ich wpływu na relacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, którzy doświadczają obniżonego nastroju, depresji, zachowań autoagresywnych, zaburzeń lękowych, trudności w relacjach, zaburzeń osobowości i odżywiania i in.  Na co dzień pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.

Warszawa

dr Krystyna Bielecka

Psychoterapeuta psychoanalityczny

dr Krystyna Bielecka

ur.1985, doktor filozofii, autorka książki „Błądzę, więc myślę.”,
psychoterapeutka w nurcie psychoanalitycznym, w trakcie 4-letniego szkolenia w Instytucie
Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (III rok). Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i
Młodzieży, Szpitalu Wolskim i w trakcie praktyki własnej. Pracuje indywidualnie z dorosłymi,
młodzieżą i dziećmi.

Warszawa

Joanna Ghafour

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Joanna Ghafour

Swoją karierę psychologa rozpoczęłam jako drugi zawód po wielu latach pracy w biznesie.Pielęgnowana przez lata pasja przekształciła się w pełnoprawny zawód. Ukończyłam SWPS zdobywając dyplomy psychologa oraz mediatora a obecnie odbywam kształcenie w kierunku psychodynamicznym w ISHPS. Od lat pracuję jako psycholog i psychoterapeuta w poradniach zdrowia psychicznego w Warszawie i okolicach. Specjalizuję się w pracy z młodzieżą od 12 roku życia, dorosłymi i rodzinami. Wśród moich pacjentów są osoby i pary LGBTQ+.

Umów się na
konsultację

Przejdź do kalendarza, wybierz
lokalizację, znajdź odpowiednią pomoc i dogodny termin.